Procedura rezerwacji zajęć

 1. Oferta edukacyjna jest skierowana wyłącznie do placówek edukacyjnych (przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, świetlic środowiskowych).
 2. Ustalenie terminu i tematu zajęć odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem http://rezerwacja.bpt.edu.pl, najpóźniej trzy dni przed przyjściem z grupą do biblioteki.
 3. W celu rezerwacji zajęć należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i polityką prywatności stron internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, zaakceptować regulamin, wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na zajęcia.
 4. Do prawidłowej rejestracji należy określić następujące parametry:
 • salę, w której będą odbywać się zajęcia,
 • temat zajęć,
 • osobę prowadzącą zajęcia,
 • e-mail zgłaszającego,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • nazwę szkoły, przedszkola lub innej placówki,
 • liczbę uczestników,
 • wiek uczestników.
   • W formularzu można dobrowolnie podać numer telefonu służbowego w celu przyszłościowego kontaktu odnośnie zajęć edukacyjnych oferowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie oraz wpisać ewentualne uwagi. Podając numer telefonu, zgłaszający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
   • Na wskazany przez zgłaszającego adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji i informacji zawartych w zgłoszeniu oraz dane prowadzącego: imię, nazwisko i elektroniczny adres służbowy. Takie samo potwierdzenie otrzyma prowadzący zajęcia oraz system rezerwacji.
   • W przypadku odwołania zajęć prosimy o kliknięcie linku anulującego rezerwację, który znajduje się w jej potwierdzeniu lub przesłanie informacji drogą elektroniczną do prowadzącego zajęcia z podaniem numeru rezerwacji.
   • Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 8.30 do 14.30; w szczególnych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innym, ustalonym czasie.
   • Rezerwacji dokonujemy do wyczerpania wolnych terminów.
   • Zastrzegamy sobie prawo do przełożenia lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.
   • Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole.
  •  

Zobacz również:

klauzula informacyjna RODO

polityka prywatności stron internetowych