Regulamin rezerwacji zajęć

 

 • Ustalenie terminu i tematu zajęć odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem http://rezerwacja.bpt.edu.pl najpóźniej trzy dni przed przyjściem z grupą do Biblioteki
 • W celu rezerwacji zajęć należy zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i polityką prywatności stron internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie, zaakceptować regulamin, wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na zajęcia
 • W formularzu zgłaszający musi wypełnić następujące dane:
  • salę, w której będą odbywać się zajęcia,
  • temat zajęć,
  • prowadzącego zajęcia
  • email zgłaszającego
  • imię i nazwisko zgłaszającego
  • nazwę szkoły, przedszkola lub innej placówki
  • liczbę uczestników,
  • wiek uczestników
 • W formularzu, może dobrowolnie podać numer telefonu służbowego, w celu przyszłościowego kontaktu odnośnie zajęć edukacyjnych oferowanych przez Bibliotekę Pedagogiczna w Tarnowie oraz wpisać ewentualne uwagi. Podając numer telefonu zgłaszający powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu numeru telefonu służbowego.
 • Na wskazany przez zgłaszającego adres email, wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji i danych zawartych w zgłoszeniu oraz dane prowadzącego: imię nazwisko i email służbowy. Takie same potwierdzenie dostanie prowadzący zajęcia oraz system rezerwacji.
 • W przypadku odwołania zajęć prosimy o kliknięcie linku anulującego rezerwację, znajdującego się w potwierdzeniu rezerwacji lub przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres email prowadzącego zajęcia z podaniem numeru rezerwacji.
 • Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00; w szczególnych przypadkach zajęcia mogą odbywać się w innym ustalonym terminie.
 • Rezerwacji dokonujemy do wyczerpania wolnych terminów.
 • Zastrzegamy sobie prawo przełożenia lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych.
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w szkole.

Zobacz również:

klauzula informacyjna RODO

polityka prywatności stron internetowych