Oto jak krok po kroku zarejestrować się na nasze zajęcia:

 1. Aby dokonać rezerwacji zajęć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie rezerwacja@bpt.edu.pl.
 2. Następnie wybrać salę, w której odbywać się będą zajęcia (dydaktyczną lub kameralną). Zajęcia prowadzone są równocześnie w dwóch salach. Jeśli w interesującym Państwa terminie wybrana sala jest zajęta, należy znaleźć wolny termin w drugiej sali.
 3. Po wybraniu sali uaktywni się pole z ofertą edukacyjną, w którym należy zaznaczyć wybrany tytuł zajęć.
 4. W kolejnym polu proszę zaznaczyć nazwisko prowadzącego zajęcia.
 5. Następnym krokiem jest wybór daty. Miesiące przesuwamy za pomocą strzałek znajdujących się u góry kalendarza. Wyboru dnia dokonujemy tylko spośród tych, które w kalendarzu nie są oznaczone kolorem szarym.
 6. Kolejny etap to wybór godziny rozpoczęcia zajęć (z dokładnością do 15 minut). Większość zajęć trwa 60 minut. Rezerwacja dokonywana jest na 90 minut. Pozostały czas przeznaczony jest na przygotowania do kolejnych zajęć.
 7. Następnie proszę wypełnić formularz Informacje personalne. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
 8. Należy wypełnić po kolei:
  1. e-mail służbowy zgłaszającego, na który otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji zajęć.
  2. imię i nazwisko zgłaszającego.
  3. numer telefonu służbowego (podanie nie jest obowiązkowe, ale ułatwia kontakt z zamawiającym zajęcia). Gdy numer telefonu służbowego został podany w polu Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu służbowego należy wyrazić, bądź nie wyrazić zgody na jego przetwarzanie (jeżeli numer telefonu nie został podany, proszę zostawić opcję: nie dotyczy).
  4. nazwę szkoły, przedszkola lub innej placówki, która będzie uczestniczyć w zajęciach.
  5. liczbę uczestników zajęć.
  6. wiek uczestników lub poziom nauczania.
  7. ewentualne uwagi odnośnie rezerwacji zajęć (pole niewymagane).
 9. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, zapoznanie się klauzulą informacyjną RODO i polityką prywatności stron internetowych Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.
 10. Zakończenie procesu rejestracji następuje poprzez naciśnięcie niebieskiego przycisku „Rezerwuj” lub „Anuluj” jeśli rezygnujemy z rezerwacji.
 11. W celu ustalenia kolejnej rezerwacji całą procedurę należy powtórzyć.
 12. Na wskazany przez zgłaszającego adres e-mail, wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji i danych zawartych w zgłoszeniu oraz dane prowadzącego: imię, nazwisko oraz służbowy adres e-mail. Takie same potwierdzenie otrzyma prowadzący zajęcia oraz system rezerwacji.
 13. W przypadku odwołania zajęć prosimy o naciśnięcie linku anulującego rezerwację, znajdującego się w jej potwierdzeniu lub przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail prowadzącego zajęcia z podaniem numeru rezerwacji.

Dziękujemy!