Polityka prywatności stron internetowych
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie

Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie szanuje prywatność użytkowników swoich stron. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasze strony, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności stron znajdujących się na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.

Korzystając z naszych stron akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

ADMINISTROWANIE STRONAMI:

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron znajdujących się na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie podejmowane są poprzez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.

GROMADZENIE DANYCH:

 1. Wszelkie dane osobowe zbierane przez strony zamieszczone na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie są gromadzone na dwa sposoby:

  1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu korzystania z formularzy kontaktowych i wypełnienia formularzy rejestracyjnych w celu zapisu na wydarzenie lub zajęcia biblioteczne.
  2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z naszych stron tj.:
   • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
   • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
   • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, tablet, smartfon itp.).
    Mechanizm cookies:
   1. Podczas korzystania ze stron zamieszczonych na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.
   2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
   3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników.
   4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
   5. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
    • właściwego dopasowania stron i aplikacji internetowych do potrzeb użytkowników;
    • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
    • tworzenia statystyk oglądalności.
   6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
   7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.
   8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 2. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z:
  1. art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

  2. art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.).

  3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

  4. Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r. poz.1954 ze zm.).

INFORMACJE O ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Dane osobowe zbierane przez strony zamieszczone na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie przeznaczone są wyłącznie na użytek Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie (do celów administracyjnych i statystycznych) lub służą do zapewnienia określonych usług naszym odbiorcom (użytkownikom).

 2. Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach zamieszczonych na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie. Adres do korespondencji: Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów.

 3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem iod@bpt.edu.pl.

 4. Dane osobowe, podane przez użytkownika na stronach zamieszczonych na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie, będą przetwarzane wyłącznie w celu do którego są zbierane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu w jakim są one zbierane. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania zdanego narzędzia bądź usługi.

 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub rezygnacji z usługi przez użytkownika.

 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 8. Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane te nie będą jednak udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom trzecim i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO:

 1. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie dokłada wszelkich starań, aby chronić strony zamieszczone na serwerach użytkowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 2. Strony, administrowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie, zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się zobowiązującą tam polityką prywatności, gdyż nie odpowiadamy za politykę prywatności zawartą na tamtych stronach.

 3. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić nasze strony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy urządzenia i systemy zabezpieczające dane przetwarzane na serwerach oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

 2. art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.).

 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

 4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 r. poz.1954 ze zm.).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z2017 r., poz. 2247).