Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

(na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30, 33-100 Tarnów.
 • Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod numerem telefonu 14 621 73 90lub pisząc na adres e_mail: iod@bpt.edu.pl.
 • Celem przetwarzania jest zgłoszenie grupy uczniów na zajęcia edukacyjne poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i uczestnictwo w nich. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody dotyczy przetwarzania w celu przyszłościowego kontaktu odnośnie zajęć edukacyjnych oferowanych przez Bibliotekę Pedagogiczna w Tarnowie.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest uzyskanie zgody na podanie danych osobowych osoby zgłaszającej grupę na zajęcia edukacyjne – art. 6 ust 1 lit a RODO oraz realizacja zawartej umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO
 • Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą gromadzone przez okres 2 lat w przypadku danych otrzymanych na podstawie zgody zaś 6 lat odnośnie danych osobowych pozyskanych do celów realizacji umowy.
 • Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych (art.15 Rozporządzenia), do ich sprostowania (art.16 Rozporządzenia), usunięcia (art.17 Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania (art.18 Rozporządzenia), wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo przenoszenia danych (art.20 Rozporządzenia)
 • Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych w celu zgłoszenia grupy uczniów na zajęcia edukacyjne poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.
 • Dane osobowe nie będą profilowane.

Zobacz również:

polityka prywatności stron internetowych

regulamin