Tydzień Bibliotek

Rozpoczyna się Tydzień Bibliotek, który ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza. Wbrew pesymistycznym statystykom wierzymy, że jesteście nam nadal wierni i z radością odwiedzicie nas w tym tygodniu. Oprócz ciekawej książki,